Страница 1 од 1

Изабрана прва група саветника у Развојном центру СИТС

Послато: 13 Мар 2014, 21:44
од pepeljuginadobravila
У току прошле године Развојни центар СИТС (РЦ СИТС) имао је већи број успешних активности, које су захтевале ангажовање компетентних сарадника из различитих области.

РЦ СИТС је донео амбициозан Програм и план рада за ову годину. Предвиђа се, поред осталог, конкурисање код наших државних и локалних институција на развојним и иновационим пројектима, али и конкурисање на разним ЕУ програмима и програмима појединих земаља Западне Европе.

Предлози Развојног центра СИТС ће бити у доменима: заштита животне средине ради обезбеђења безбедне и квалитетне воде за пиће; управљање отпадом; енергетска ефикасност; повишење безбедности и квалитета у здравству; рурални развој... Такође се предвиђа да сарадници РЦ СИТС присуствују скуповима које организују Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и разна министарства Владе Републике Србије, а који ће бити посвећени изградњи капацитета организација цивилног друштва (ОЦД) ради укључења у активности везане за приступне преговоре Србије са ЕУ... Ради реализације предложеног Плана и програма предвиђен је и избор одређеног броја саветника у РЦ СИТС.

Почетком фебруара, на седници Управног одбора СИТС, изабрана је прва група саветника:

Љиљана Вујотић – за здравство (персонализована медицина, иновације у здравству, IT у здравству, безбедност и здравље на раду, квалитет, управљање ризицима – примена генерализованог HACCP система у здравству...).

Жељко Марковић – за машинство (енергетска ефикасност, термотехника, термоенергетика, управљање отпадом, управљање ризицима ...).

Светлана Урошевић – за хуманитарни рад (подршка образовању и обуци чланова социјално угрожених породица у областима заштите животне средине и безбедности здравља на раду, унапређење хуманитарног рада повезивањем организација цивилног друштва и локалне самоуправе ...).

Александар Жјак – за (етно) архитектуру и рурални развој.

http://www.sits.org.rs/textview.php?file=Razvojni.html